Enzytron
Prod.nr.: 2013
kr449,00

Enzytron. Produktet som fjerner Dieseldyr

 

Enzymteknologi løser problemer med dieseldyr!
 
Enzytron er et produkt som forebygger og fjerner dieseldyr.  De naturlige enzymene i stoffet bryter effektivt ned biomasse (dieselslam/dieseldyr) til så små partikler at de forsvinner ut i forbrenningsprosessen.  Enzymene vil rense både tank, pumpe og dyser for den korroderende massen som, hvis det ikke behandles, kan medføre kostbare reparasjoner og vedlikehold.
 
Enzytron er ikke et biocid, og mikroorganismene kan derfor ikke utvikle resistens mot behandlingen!
 
 
Fossilt brennstoff består av molekylkjeder av hydrokarboner.  Disse molekylkjedene binder til seg oksygen som gjør forbrenningsprosessen mulig.  Enzytron vil bryte opp disse molekylkjedene i mindre enheter som kan binde opp mer oksygen. Dermed får du en mer fullstendig forbrenningsprosess.  Det betyr mindre uforbrent drivstoff ut i eksosen, som igjen gir bedre drivstofføkonomi og mindre utslipp av skadelige klimagasser!